Scan To Download
Hướng dẫn cài đặt
Hướng dẫn cài đặt cho ứng dụng Android
Hướng dẫn cài đặt cho ứng dụng Android
01
Quét mã QR hay nhấn vào nút để bắt đầu tải xuống
02
Nhấn vào Tải xuống khi được nhắc
logo
03
Kiểm tra cài đặt ứng dụng trên màn hình chính của thiết bị.
Lưu ý:
  1. Một số thiết bị có thể được cho là 'Ứng dụng không an toàn', chọn 'Vẫn cài đặt' để bỏ qua lời nhắc bảo mật.
  2. Nếu cần, bạn cũng có thể thay đổi cài đặt trên thiết bị của mình để cho phép cài đặt ứng dụng từ bên thứ 3. Đi tới Cài đặt thiết bị > Bảo mật > Nguồn không xác định.
Bắt đầu tải