ระดับวีไอพีปัจจุบัน

Level 0

ยอดเทิร์นรวม :
THB 0.00

Level 0

ยอดเทิร์นที่ต้องการ :
THB 0.00

 1. Level 1
  1
  อเมทิสต์ THB 0.00
 2. Level 2
  2
  บุษราคัม THB 500,000.00
 3. Level 3
  3
  มรกต THB 1,000,000.00
 4. Level 4
  4
  ทับทิม THB 3,000,000.00
 5. Level 5
  5
  ไพลิน THB 7,000,000.00
 6. Level 6
  max1
  เพชร THB 15,000,000.00
 7. Level 7
  max2
  แทนซาไนต์ THB 50,000,000.00
{{EndminDisplay}} : {{EndsecDisplay}}
{{text.HowToPlay}}
{{text.HowToPlayRules}}
{{text.MaxBonus}}
{{text.GoodLuck}}
{{text.YouHave}} {{countdownTimeLeft}} {{text.SecsToConfirm}}
{{formatCurrency(rewardList[0].Amount)}}
{{getRewardCurrency}}
{{rewardList[0].Churn}}x
{{text.RolloverRequired}}
{{formatCurrency(rewardList[1].Amount)}}
{{getRewardCurrency}}
{{rewardList[1].Churn}}x
{{text.RolloverRequired}}
{{formatCurrency(rewardList[2].Amount)}}
{{getRewardCurrency}}
{{rewardList[2].Churn}}x
{{text.RolloverRequired}}
{{messageInfo}}
{{messageInfo2}}
{{text.NextSchedule}}
{{nextDate}}
{{nextTime}}
({{timeZone}})
{{messageInfo}}
{{messageInfo2}}
{{text.NextSchedule}}
{{text.ScheduleEnd}}
{{text.YouWon}}
{{formatCurrency(acceptRewardAmt)}}{{acceptRewardCurrency}}
{{text.Churn.replace("XXX", acceptRewardChurn)}}
{{text.SendInbox}}
{{text.AreYouSureToForgo}}
{{text.NextSchedule}}
{{showNext ? nextDate:currentDate}}
{{showNext ? nextTime:currentTime}}
({{timeZone}})
{{text.LuckyPick}}
{{minDisplay}} {{text.TimeMin}}
:
{{secDisplay}} {{text.TimeSec}}
{{text.OnGoing}}
{{text.GrabYourNow}}
{{totalLeft[0]}}
{{totalLeft[1]}}
{{totalLeft[2]}} {{text.Remaining}}
{{text.ScheduleEnd}}
{{text.PackForGrab.replace("XXX", showNext ? (nextDrawDetail ? nextDrawDetail.TotalReward:0) : (drawDetail ? drawDetail.TotalReward:0))}}
{{text.PackForGrab.replace("XXX", showNext ? (nextDrawDetail ? nextDrawDetail.TotalReward:0) : (drawDetail ? drawDetail.TotalReward:0))}}